เกี่ยวกับเรา

จุดเริ่มต้น…

Classwin Application เริ่มทำการเขียน code ตัวแรกเมื่อ วันที่ 15 มกราคม 2017 โดยทีมโปรแกรมเมอร์ บริษัท วิศวะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีความตั้งใจว่าจะพัฒนา Classwin Application เข้ามาช่วยแก้ปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพทางด้านการศึกษาของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน

Classwin Application มีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นเครือข่ายด้านการศึกษาระหว่าง ครู นักเรียน และยังเป็นศูนย์กลางของสื่อการเรียนการสอนที่พร้อมจะเผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการศึกษาที่ดีที่สุดสู่ทุกคนที่เข้าร่วมกับและก้าวไปกับ Classwin Application

Beta version

Classwin ได้ถูกส่งมอบ Beta version ให้กับสถาบันกวดวิชาบางโรงเรียนเพื่อทำการทดสอบแล้ว และขณะนี้เราพัฒนา Production version เพื่อทำการใช้งานและเผยแพร่ให้ใช้ในโรงเรียนจริงในเดือนสิงหาคม 2017

ปัจจุบัน…

Classwin ได้ผ่านเข้ารอบ 15 ทีมสุดท้ายโครงการ DNext ที่จัดขึ้นโดย PTT Digital โดยคาดหวังว่า Classwin จะนำมาใช้ในการทำระบบ Knowledge Management ให้กับ PTT Digital และโครงการต่าง ๆ ด้านการศึกษาร่วมกับทาง PTT เพื่อสังคมต่อไป

“Prior to Classwin, I’ve tried many online resources. Some allow classroom resource sharing while others allow attendance checking along with math-equation add-ons. However, there are no apps that is as comprehensive as Classwin. This app really helped me save a lot of time!”

“Prior to Classwin, I’ve tried many online resources. Some allow classroom resource sharing while others allow attendance checking along with math-equation add-ons. However, there are no apps that is as comprehensive as Classwin.  This app really helped me save a lot of time!”